Seller's picture
  • Jaison Joseph
  • Mobile:9526484435
  • Website:http://keralafishseeds.com/
  • മത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് Jaison Joseph - 9526484435 http://keralafishseeds.com/ ഉയർന്ന വളർച്ച നിരക്ക് ഉള്ളതും,കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ വളർച്ച എത്തുന്നതുമായ മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭിക്കാൻ സമീപിക്കുക V.J ഫിഷ് ഫാം. Jaison Joseph:- 9526484435 MonoSex Tilapia/Nutter(Rupchanda)/Pangas (vala)/ katla /Rohu/ Mrigal/ Common carp/Red common carp/Grass carp/ Silver carp/Big head carp/Tiger carp/milk fish/sea bass/ kari(singi)…etc. Jaison Joseph - 9526484435